•  +31 40 294 0319
  •  info@raamstyling.nl

Disclaimer

Raamstyling B.V. (Kamer van Koophandel: 60810017), verleent u hierbij toegang tot www.raamstyling.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Raamstyling B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Raamstyling B.V. spant zich in om de inhoud van www.raamstyling.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.raamstyling.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Raamstyling B.V..

Voor op www.raamstyling.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Raamstyling B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten en beeldmateriaal liggen bij Raamstyling B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Raamstyling B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.