•  +31 40 294 0319
 •  info@raamstyling.nl

Actievoorwaarden

FAVORIETE PRODUCT - ACTIE 

Doe mee met onze Favoriete product actie! Welk product uit onze webshop is uw favoriet? Laat het ons weten in een reactie op Facebook. Uit alle reacties kiezen wij het leukste bericht. De winnaar ontvangt een Raamstyling cadeaubon t.w.v. 250 euro!

I. Deelname

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Raamstyling B.V. (verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde “Favoriete product actie” (verder te noemen: de 'Actie').
 • Deze actie heeft als doel: vergeven een Raamstyling cadeaubon t.w.v. 250 euro aan één fan van Raamstyling op Facebook (verder te noemen: 'de Prijs'). Fans kunnen deelnemen door onder het bericht op Facebook een link te plaatsen naar het favoriete product en (kort) te vertellen waarom dit product favoriet is. Fans spelen dan automatisch mee. Eén persoon kan deze prijs winnen.
 • Deze Actie loopt van 02-01-2017 tot 23-01-2017.
 • Raamstyling behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 • Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Raamstyling, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 16 jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Raamstyling en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 • Door deelname aan de Actie verleend de prijswinnaar toestemming aan Raamstyling om hun naam en adresgegevens voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 • Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘Fan’ zijn geworden van Raamstyling (door Raamstyling te ‘liken’ op Facebook).
 • Deelnemer aan de Actie dient een link te plaatsen naar het favoriete product en (kort) te vertellen waarom dit product favoriet is.
 • De uiterste aanmeldingsdatum is 22-01-2017.
 • Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Raamstyling overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 • In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 • Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

 • In totaal is er één prijs te winnen. De prijs wordt in de vorm van een cadeaubon opgestuurd naar de winnaar. 
 • De prijs betreft cadeaubon t.w.v. 250 euro
 • Een onafhankelijk systeem selecteert na afloop van de Actie uit alle deelnemers 1 winnaar. Om aanspraak te maken op de Prijs dient de winnaar uiterlijk 30-01-2017 zijn/haar adresgegevens te mailen via de email naar info@raamstyling.nl.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 • De winnaar wordt op 23-01-2017 bekendgemaakt op het prikbord van www.facebook.nl/raamstyling
 • De cadeaubon wordt binnen drie weken naar de winnaar opgestuurd.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Raamstyling.

IV. Aansprakelijkheid

 • Raamstyling is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 • Raamstyling, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Noch Raamstyling noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • Raamstyling is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Raamstyling verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.
 • Raamstyling behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

V. Slotbepalingen

 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@raamstyling.nl.
 • Op deze Winactie Favoriete product recht van toepassing.
 • Aldus opgemaakt te Eindhoven, 30-12-2016.

SCAN THE VAN - KORTINGSCODE ACTIE  - DEZE ACTIE IS BEINDIGD. 

Doe mee met onze SCAN THE VAN actie! Komt u onze Raamstyling bus tegen? Maak er dan snel een foto van en plaats deze op uw Facebook tijdlijn! Stuur ons vervolgens even een bericht (per e-mail naar info@raamstyling.nl) en u ontvangt direct uw unieke kortingscode t.w.v. 10%! Doe ook mee!

Actievoorwaarden

 • De kortingscode voor 10% korting is geldig vanaf 15 november 2016 t/m 11 december 2016 op de bestellingen in de webshop van Raamstyling B.V. (express levering kosten niet inbegrepen).
 • Enkele merken kunnen uitgesloten zijn van deze actie.
 • De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld.
 • De kortingscode is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
 • De kortingscode is één keer bruikbaar per klant.

OKTOBER WOONMAAND - DEZE ACTIE IS BEINDIGD. 

Van 1 oktober t/m 30 oktober 2016 komen kosten voor het inmeten van de bestellingen bij Raamstyling te vervallen. Tevens ontvangt u persoonlijk advies. Bekijk hieronder de voorwaarden. 

Actievoorwaarden

 • De actie Oktober Woonmaand is geldig van 1 oktober t/m 30 oktober 2016.
 • De actie is van toepassing bij het afnemen van de ingemeten bestelling bij Raamstyling. 
 • De actie is van toepassing op alle inmeetadressen binnen Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden. 
 • Indien de ingemeten bestelling niet wordt geplaatst, wordt de inmeetprijs tegen kostprijs doorberekend.
 • De Inmeetafspraak kan telefonisch of per e-mail bij Raamstyling worden gemaakt, waarbij Raamstyling altijd (uiteraard in overleg!) de definitieve afspraakdatum vastlegt. 
 • Raamstyling behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

FACEBOOK KORTINGSCODE ACTIE - DDW 2016 - DEZE ACTIE IS BEINDIGD. 

Speciaal voor onze Facebook vrienden, ontvang 5% korting op uw bestelling tijdens de Dutch Design Week (22 oktober - 30 oktober 2016). 

Actievoorwaarden

 • De kortingscode voor 5% korting is geldig tijdens de Duch Design Week Eindhoven (22 oktober - 30 oktober 2016) op de bestellingen in de webshop van Raamstyling B.V. (express levering kosten niet inbegrepen).
 • Enkele merken kunnen uitgesloten zijn van deze actie.
 • De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld.
 • De kortingscode is niet geldig op reeds afgeprijsde artikelen.
 • De kortingscode is één keer bruikbaar per klant.

FACEBOOK WINACTIE  - AGUA BEAUTY & SPA ARRANGEMENT - DEZE ACTIE IS BEINDIGD. 

Actievoorwaarden 

I. Deelname

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Raamstyling B.V. (verder te noemen: 'de Organisator') georganiseerde “Winactie Agua Beauty & Spa arrangement voor 2 personen” (verder te noemen: de 'Actie').
 • Deze actie heeft als doel: vergeven van één Agua Beauty & Spa arrangement voor 2 personen aan één fan van Raamstyling op Facebook (verder te noemen: 'de Prijs'). Fans kunnen deelnemen door de Facebook pagina van Raamstyling te liken, het bericht te delen en een vriend(in) in een reactie te taggen die volgens hem/haar een verwendag verdient. Eén persoon kan deze prijs winnen.
 • Deze Actie loopt van 3-10-2016 tot en met 23-10-2016
 • Raamstyling behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op Facebook worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 • Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 • Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van Raamstyling, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan 16 jaar of personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Raamstyling en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen enkel gebruikt worden voor deze Actie en het uitkeren van de prijs en zullen na de Actie verwijderd worden.
 • Door deelname aan de Actie verleend de prijswinnaar toestemming aan Raamstyling om hun naam en adresgegevens voor promotionele doeleinden in het kader van deze Actie te gebruiken.
 • Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Raamstyling (door Raamstyling te ‘liken’ op Facebook).
 • Deelnemer aan de Actie dient een bericht te hebben gedeeld.
 • Deelnemer aan de Actie dient een ander persoon in een reactie getagd te hebben.
 • De uiterste aanmeldingsdatum is 23-10-2016.
 • Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten. De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door de deelnemer aan Raamstyling overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.
 • In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
 • Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

III. Prijzen

 • In totaal is er één prijs te winnen. De prijs wordt in de vorm van een cadeaucheque opgestuurd naar de winnaar. 
 • De prijs betreft een Agua Beauty & Spa arrangement voor 2 personen inclusief: 
  • Ontvangst met drankje, verse (munt)thee of koffie naar keuze
  • Gebruik van alle luxe saunafaciliteiten en heerlijk dakterras
  • Gebruik van badjas, slippers, handdoeken, luxe douchegel, shampoo en lotion
  • Een heerlijke salade en een drankje naar keuze
  • Een massage of gezichtsbehandeling naar keuze (30 min)
 • Een onafhankelijke jury selecteert na afloop van de Actie uit alle deelnemers 1 winnaar. Om aanspraak te maken op de Prijs dient de winnaar uiterlijk 31-10-2016 zijn/haar adresgegevens te mailen via de email naar info@raamstyling.nl.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 • De winnaar wordt op 24-10-2016 bekendgemaakt op het prikbord van www.facebook.nl/raamstyling
 • De cadeaucheque wordt binnen drie weken naar de winnaar opgestuurd.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Raamstyling.

IV. Aansprakelijkheid

 • Raamstyling is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, en met de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.
 • Raamstyling, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 • Noch Raamstyling noch het bureau kan verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.
 • Raamstyling is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Raamstyling verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijs.
 • Raamstyling behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

V. Slotbepalingen

 • Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@raamstyling.nl.
 • Op deze Winactie Aqua Beauty & Spa arrangement voor 2 personen is Nederlands recht van toepassing.
 • Aldus opgemaakt te Eindhoven, 29-9-2016.